DSC_0326.JPG.

LensWay i Gambia - ett steg närmare

Idag hade vi två centrala saker på agendan, ett viktigt möte med parlamentariker i regeringsbyggnaden och ett återbesök på "The Gambia National Eye Care". Besöken blev lyckade och nu är vi ännu ett steg närmare att lyckas få till ett transparent hjälparbete som är godkänt av regeringen.

På parkeringsplatsen, bland tjusiga bilar utanför regeringsbyggnaden, möttes vi upp av de två parlamentariker som deltog under gårdagens möte på "The Gambia National Eye Care". Vi leddes genom långa korridorer och passerade många kostymklädda politiker innan vi kom dit vi skulle, till hälsoministerns rum. Där möttes vi av en förtjusande ung kvinna och hennes, minst sagt, fåordiga assistent.

Anledningen till att vi hade administrerat ett möte med hälsodepartementet var att vi måste ha tillstånd för att genomföra vår hjälpinsats. Trots goda uppsåt kan man nämligen inte bara inleda ett biståndsprojekt utan ett godkännande från regeringen.

Mötet inleddes med att vi berättade för de närvarande om vår ambition och vad som avtalades under gårdagens möte på syncentret. Därefter granskades det avtal vi behöver få underskrivet för att projektet ska bli officiellt.

I avtalet står det bl.a. att vi initialt skänker 4000 glasögon till "The Gambia National Eye Care" och att de har rätt att använda glasögonen på det sättet som de anser är bäst. Från början såg vi det som en självklarhet att glasögonen skulle ges ut gratis, men chefen på syncentret var bestämt emot det. Policyn är nämligen att alltid ta betalt för att undvika korruption och försäljning på den svarta marknaden. Dessutom undviker man då i viss mån att människor utnyttjar systemet för egen vinning. Avgiften är emellertid inte stor, snarare symbolisk, och pengarna hamnar på ett separat konto för utbildning och uppbyggnad för ögonkliniker på landsbygden. Mellan raderna antyddes dock att de allra fattigaste inte behöver betala men att de officiellt inte vill gå ut med den informationen för att undvika ovanstående problem.

Återbesöket

Efter lunch återvände vi till "The Gambia National Eye Care" och möttes av den underbara men bestämda kvinna vi träffade igår, Madam Isatoli Tobe. Vi återvände för att se hur det dagliga arbetet fortlöper på kliniken och få oss en bild om hur vår insats kan påverka människors liv.

Bänkarna i väntrummet var fyllda till bredden och även korridorerna var belägrade av människor som väntade på sin tur. I de sex undersökningsrummen utfördes synundersökningar på både vuxna och barn av nyutbildade optiker eller praktiserande studenter.

Intrycket var att syncentret både är utvecklat och strukturerat med tanke på de omständigheter som råder. Utrustningen var fullt fungerande om än något omodern. I brist på resurser används ibland enkla lösningar för att nå resultat, exempelvis användes speglar för att förlänga avståndet till lästavlorna då rummen inte var tillräckligt stora.

Morgondagen

Imorgon ska vi sortera om alla 4000 glasögon enligt de önskemål Madam Isatou Jobe på "The Gambia National Eye Care" hade. Vi som hade lagt ned massor med tid hemma i Sverige för att underlätta arbetet här nere. Tji fick vi.

Det tål att upprepas, det är verkligen inte bara att resa ner och ställa sig på gatan och dela ut glasögonen och resa hem och tro att vi har gjort en betydande insats. Det krävs betydligt mer än så för att uppnå verkliga och långsiktiga resultat.

DSC_0303.JPG