DSC_0373.JPG.

LensWay i Gambia - underskriften

En lång dag börjar närma sig sitt slut. Idag har avtalet än en gång modifierats och glasögonen sorterats om. Vi har dessutom återigen blivit bevisade att tålamod krävs då de byråkratiska kvarnarna maler mycket långsamt.

När ljuset kom steg vi upp från våra sängar på hustaket, något frusna efter en relativt kall natt. Klockan 10.00 lämnade vi huset, tillsammans med Ous Kah, för att bege oss till ett hotell i staden Banjul för ännu ett möte med höga politiker. I bilen kändes det som om vi sakta men säkert bestiger den stege som krävs för att nå de människor som inte bara delegerar vidare, utan faktiskt fattar avgörande beslut.

Den avtalade tiden för mötet var klockan 11.00. Fyra timmar senare satt vi fortfarande i hotellfoajén och väntade. Både vår gambiska kontaktperson Ous Kah och vår svenska dito, Annette Mars, hade förvarnat oss innan avresan att Gambia går efter klockan "GMT" - Gambia Maybe Time. Under veckan har vi gång på gång blivit varse detta faktum.

Fenomenet handlar naturligtvis inte om bristande respekt utan att infrastrukturen inte gör det möjligt att hålla tider. Kollektivtrafiken går exempelvis när transporterna är fulla, inte enligt tidtabell.

På mötet närvarade chefen för hälsodepartementet samt hans närmaste medarbetare. Det avtal vi hade skickat månader innan avresan och sedan skrivit om ett antal gånger här i Gambia, för att uppfylla kraven, behövde givetvis efter en genomgång skrivas om igen. Vi fick dock löftet att när ändringarna är gjorda kommer avtalets skrivas under. Vi lämnade mötet relativt nöjda över det muntliga avtalet och det kändes som om vi faktiskt var nära en slutgiltig överenskommelse.

Omsorteringen

När mörkret föll åkte Allireza personligen hem till den politiker som ska signera avtalet. Jag och Daniel stannade och började sortera om alla tusentals glasögon. Vi fick dock ovärderlig hjälp av de människor som också bor där vi bor, hos vår gambiska kontaktperson Ous Kah.

Vi hade fått i uppgift av Madam Isatou Jobe på "The Gambia National Eye Care" att sortera ut alla glasögon som har ett cylindervärde. Dessutom ville hon ha det exakta antalet glasögon hon imorgon kommer mottaga inför både radio, TV och press. Äntligen sker det!

Det exakta antalet människor som kommer få ett par LensWay-glasögon är 4214 stycken. Det känns fantastiskt!

På återseende.

DSC_0367.JPG

När mötet äntligen kom igång

DSC_0349.JPG

Daniel sorterar lådor på gården

DSC_0355.JPG

En gemensam sorteringsinsats